ul. Jana Kilińskiego 9
64-800 Chodzież
tel. +48 67 381 90 48