26 lipca 2018
12 lipca 2018
6 lipca 2018
diakon Krzysztof Kuczer

01.07.2018 – “Co to znaczy, że człowiek jest przekonany”

ul. Jana Kilińskiego 9
64-800 Chodzież
tel. +48 67 381 90 48