4 stycznia 2015
2 stycznia 2015
pastor Włodzimierz Matwiejczuk

02.01.2015 – “Nie dajmy się zwyciężyć złu”

ul. Jana Kilińskiego 9
64-800 Chodzież
tel. +48 67 381 90 48